Tên công trình: Chung cư tái định cư him lam thạch bàn
 
 
- Địa điểm: Thạch Bàn - Long Biên Hà Nội.
- Quy mô công trình: 19 Tầng

- Phương án kết cấu: Kết cấu công trình được thi công theo công nghệ xây dựng của XMC. Cụ thể kết cấu sử dụng cấu kiện Bê tông cốt thép Dự ứng lực tiền chế căng trước kết hợp với Bê tông Cốt thép tại công trường.

- Giá trị hợp đồng thầu chính XMC thực hiện là 49.201.165.000 đồng.
- Trong đó phần SXCK Bê tông đúc sẵn do XMD thực hiện là: 11.543.658.266 đồng
 
Tin liên quan