Chủ đầu tư    : Công ty TNHH Quốc tế VINATA
  Địa điểm       : Khu CN Nội Bài Sóc Sơn Hà Nội
  Thời gian xây dựng         2012
  Quy mô        : Nhà công nghiệp 03 tầng

Tin liên quan