Dự án nhà văn phòng Hải Linh - Hải Phòng
Dự án nhà văn phòng Hải Linh - Hải Phòng
Dự án: Hà Nội Paragon
Dự án: Hà Nội Paragon
Dự án: Phố Tây Phú Quốc (Marina Square)
Dự án: Phố Tây Phú Quốc (Marina Square)
Thi công dự án Nidec Chaun Choung I (Hòa Lạc - Hà Nội)
Thi công dự án Nidec Chaun Choung I (Hòa Lạc - Hà Nội)
Nhà máy Yamashin Việt Nam
Nhà máy Yamashin Việt Nam
Vinaconex Xuân Mai khởi công dự án Xuân Mai Tower - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở tại Khu trung tâm Hành chính mới quận Hà Đông, TP Hà Nội
Vinaconex Xuân Mai khởi công dự án Xuân Mai Tower - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở tại Khu trung tâm Hành chính mới quận Hà Đông, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao Kyocera
Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao Kyocera
Khu nhà ở cho HSSV Mỹ Đình
Khu nhà ở cho HSSV Mỹ Đình
Nhà máy NIPO Mechatronics - Giai đoạn 3
Nhà máy NIPO Mechatronics - Giai đoạn 3
Công ty CP Xuân Mai Đạo tú hoàn thành kế hoạch cung cấp cấu kiện bê tông DƯL phục vụ thi công lắp dựng công trình Trung tâm thương mại Chợ mơ
Công ty CP Xuân Mai Đạo tú hoàn thành kế hoạch cung cấp cấu kiện bê tông DƯL phục vụ thi công lắp dựng công trình Trung tâm thương mại Chợ mơ
Nhà 17 tầng Khu chung cư cao tầng Hùng Thắng - Q.Ninh
Nhà 17 tầng Khu chung cư cao tầng Hùng Thắng - Q.Ninh
Công ty XMĐ ký HĐ Sản xuất & Cung cấp cấu kiện BTCT đúc sẵn DƯL cho công trình Chung cư tái định cư HimLam-Thạch Bàn
Công ty XMĐ ký HĐ Sản xuất & Cung cấp cấu kiện BTCT đúc sẵn DƯL cho công trình Chung cư tái định cư HimLam-Thạch Bàn
Dự án nhà văn phòng Hải Linh - Hải Phòng
Dự án nhà văn phòng Hải Linh - Hải Phòng
Dự án: Hà Nội Paragon
Dự án: Hà Nội Paragon
Dự án: Phố Tây Phú Quốc (Marina Square)
Dự án: Phố Tây Phú Quốc (Marina Square)
Thi công dự án Nidec Chaun Choung I (Hòa Lạc - Hà Nội)
Thi công dự án Nidec Chaun Choung I (Hòa Lạc - Hà Nội)
Nhà máy Yamashin Việt Nam
Nhà máy Yamashin Việt Nam
Vinaconex Xuân Mai khởi công dự án Xuân Mai Tower - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở tại Khu trung tâm Hành chính mới quận Hà Đông, TP Hà Nội
Vinaconex Xuân Mai khởi công dự án Xuân Mai Tower - Tòa nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở tại Khu trung tâm Hành chính mới quận Hà Đông, TP Hà Nội
Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao Kyocera
Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao Kyocera
Khu nhà ở cho HSSV Mỹ Đình
Khu nhà ở cho HSSV Mỹ Đình
Nhà máy NIPO Mechatronics - Giai đoạn 3
Nhà máy NIPO Mechatronics - Giai đoạn 3
Công ty CP Xuân Mai Đạo tú hoàn thành kế hoạch cung cấp cấu kiện bê tông DƯL phục vụ thi công lắp dựng công trình Trung tâm thương mại Chợ mơ
Công ty CP Xuân Mai Đạo tú hoàn thành kế hoạch cung cấp cấu kiện bê tông DƯL phục vụ thi công lắp dựng công trình Trung tâm thương mại Chợ mơ
Nhà 17 tầng Khu chung cư cao tầng Hùng Thắng - Q.Ninh
Nhà 17 tầng Khu chung cư cao tầng Hùng Thắng - Q.Ninh
Công ty XMĐ ký HĐ Sản xuất & Cung cấp cấu kiện BTCT đúc sẵn DƯL cho công trình Chung cư tái định cư HimLam-Thạch Bàn
Công ty XMĐ ký HĐ Sản xuất & Cung cấp cấu kiện BTCT đúc sẵn DƯL cho công trình Chung cư tái định cư HimLam-Thạch Bàn