Dự án: Khu nhà ở cho HSSV Mỹ Đình
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Hà Nội
Vị trí xây dựng: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
Diện tích sàn: 36.000 m2
Số tầng cao: 19 tầng
Thời gian thực hiện: Năm 2010   

Công trình dưới 15 tầngCông trình từ 15 - 25 tầngCông trình trên 25 tầng

 

Tin liên quan