Công trình Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao Kyocera
 Nhà thầu chính VINATA
 Diện tích xây dựng 37.800 m2
 Địa điểm xây dựng Khu công nghiệp Thăng Long 2 Hưng Yên
 Thời gian xây dựng Năm 2012
  
 
 
 
 
   
 

  
 
 
Tin liên quan