Showroom nhà máy HonDa Việt Nam
Chủ đầu tư: HonDa Vị trí xây dựng: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Diện tích sàn: 5.000m2
Thời gian thực hiện: Năm 2005

Công trình dưới 15 tầng Công trình từ 15 - 24 tầng Công trình trên 25 tầng
Tin liên quan