Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện Việt Pháp
Chủ đầu tư: Công ty sản xuất thiết bị cơ điện Việt Pháp
Vị trí xây dựng: Khu CN Hoàn Sơn - Bắc Ninh
Diện tích sàn: 4.730 m2
Thời gian thực hiện: Năm 2010 
Tin liên quan