Nhà máy Panasonic
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Quốc Tế Vinata
Vị trí xây dựng: Khu công nghiệp Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội
Diện tích sàn: 48.000 m2
Thời gian thực hiện: Năm 2006
Tin liên quan