Chủ đầu tư Công ty TNHH SoiVa - VN
 Vị trí xây dựng Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 Diện tích sàn 12.000 m2 Số tầng cao : 04 tầng
 Thời gian thực hiện Năm 2010-2011
 
 
 
  
 
 
 
 
Tin liên quan