Công trình: TOYOTA Pháp Vân
Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng
Vị trí xây dựng: Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội
Diện tích sàn: 10.000 m2 gồm 1 Showroom và 3 tầng xưởng
Thời gian thực hiện: Năm2010
 
Tin liên quan