Trước đây, Hệ thống nhà xưởng của Công ty được xây dựng bới các chuyên gia Cộng hòa dân chủ Đức. Tới nay đã được cải tiến , đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với tổng mặt bằng lên tới 126.000 m2.
Trong đó, diện tích nhà xưởng sản xuất  Cấu kiện bê tông dự ứng lực tiền chế là 40.000 m2 bao gồm :
 
 * Xưởng Sản xuất chính
 * Xưởng Cấu kiện bê tông Dưl 1
 * Xưởng Cấu kiện bê tông Dưl 2
 * Xưởng Cơ điện

Diện tích kho bãi thành phẩm trên 50.000 m2, diện tích khu phụ trợ, nhà ở cán bộ Công nhân viên trên 36.000m2
 Công ty luôn đáp ứng tiến độ của nhiều dự án lớn với năng lực sản xuất như sau:
+  Năng lực sản xuất Cọc bê tông dự ứng lực các loại đạt 800 - 1000 m cọc/ngày.
+ Năng lực sản xuất tấm sàn bê tông dự ứng lực đạt 600-800m2 Sàn/ngày.
+ Năng lực sản xuất Cột, Dầm bê tông các loại đạt 60-70m3 /ngày.
+ Năng lực cung cấp Bê tông thương phẩm đạt 400-500m3/ngày
 
   
 Dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông DƯL tại Xưởng sản xuất của Công ty
 
 
  Dây chuyền SX tấm Sàn bê tông DƯL tiền chế
 
 
   
 
   
 Dây chuyền sản xuất Cột bê tông đúc sẵn, Dầm bê tông Dự ứng lực tiền chế
 
Tin liên quan