I . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
  1.Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Hình thức sở hữu: Công ty cổ  phần
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đức Ứng
Giám đốc                          Ông Nguyễn Cao Thắng
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001-2008

2. Lịch sử hình thành Công ty :
- Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú tiền thân là Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai ­­- Chi nhánh Vĩnh Phúc trực thuộc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, hoạt động theo uỷ quyền và phân cấp quản lý của Công ty theo Quyết định số 272 QĐ/BTXM-TCHC ngày 29/3/2004 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Chi nhánh tại Vĩnh Phúc.
Ngày 20 tháng 5 năm 2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai ra quyết định số 430 QĐ/BTXM-TCHC về việc chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc - đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - thành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
Ngày 27 tháng 6 năm 2008, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
 Ngày 01 tháng 7 năm 2008 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000500 đăng ký cấp lần đầu ngày 11 tháng 6 năm 2008 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.
Đến thời điểm ngày 22 tháng 7 năm 2010 Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 21.500.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng theo quyết định số 553/UBCK-GCN ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
Ngày 03 tháng 8 năm 2010 các thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được hoàn tất. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500302820 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 6 năm 2008, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 03 tháng 8 năm 2010.
Sau 8 năm hoạt động, với sự nỗ lực, tâm huyết của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đang dần hoàn thiện theo định hướng khép kín trong chuỗi giá trị: từ sản xuất đến vận chuyển và lắp dựng các cấu kiện bê tông các công trình, tạo lập một hệ thống hoạt động năng động - chuyên nghiệp - hiệu quả, một môi trường làm việc thân thiện, văn hoá và sự hoàn thiện liên tục những tiêu chuẩn chất lượng về hệ thống, về nguồn lực và sản phẩm. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu Tư & Xây Dựng Xuân Mai, tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh Vĩnh Phúc trước đây và nhân viên Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú hiện nay đã luôn nỗ lực làm việc, không ngừng học hỏi công nghệ để bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao và từng bước khẳng định vị trí của mình, góp phần vào việc khẳng định thương hiệu  XUÂN MAI CORP trên thị trường.

3. Quá trình phát triển:
Giai đoạn 2004-2008: Giai đoạn hình thành, ổn định.
Giai đoạn này công ty hoạt động dưới hình thức Chi nhánh Vĩnh Phúc - Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai). Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai), Chi nhánh Vĩnh Phúc đã dần đi vào ổn đinh sản xuất kinh doanh từng bước khẳng định vị trí của mình, góp phần vào việc khẳng định thương hiệu  XUÂN MAI CORP trên thị trường.
 
Giai đoạn 2008 - nay: Giai đoạn hoà nhập kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
Giai đoạn này Công ty chuyển từ hình thức hoạt động Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai  (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai) sang hình thức Công ty mẹ - Công ty con với Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai  (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai).
 Từ chỗ ban đầu bộ máy hoạt động của Chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ có 04 phòng ban và 02 xưởng sản xuất đến nay đã phát triển lên 07 phòng ban, 05 xưởng sản xuất, 01 Đội thi công lắp dựng, 01 Ban quản lý dự án; giải quyết công ăn việc làm cho hơn 500 lao động tại địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng lân cận.
4. Chức năng - nhiệm vụ của Công ty:
Chức năng:
Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 2500302820 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 03/08/2010, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cầu đường, thuỷ lợi
 - Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp (như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, các hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt bằng hạ tầng cơ sở)
Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông, các loại ống cống thoát nước.
Sản xuất đá thành phẩm.
- Khai thác đá.
- Mua bán xăng dầu .
- Dịch vụ thí nghiệm các vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông đường bộ.
- Kinh doanh bất động sản.
 
Nhiệm vụ:
Kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký, phù hợp với mục đích thành lập của Công ty, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ.
- Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn đâu tư.
- Phấn đẩu thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch xuất nhập khẩu ngày càng cao.
- Nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thương;
- Nghiên cứu, thực hiện các biện pháp để đối mới mặt hàng, nâng cao chất lượng;
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Tin liên quan