Hình ảnh sản phẩm Cấu kiện bê tông DƯL tại kho thành phẩm của Công ty

     


     
  Cấu kiện cột bê tông đúc sẵn
     

     
 Cột vách, cầu thang bê tông đúc sẵn 
     
 Cọc cừ, Cọc vuông bê tông DƯL đúc sẵn
 
 
 
Tin liên quan