Cùng với Quá trình phát triển của Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai), Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú đang góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giành được nhiều thành tích:
  Năm 2005 Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho công trình ứng dụng công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế bằng phương pháp kéo trước cho các công trình xây dựng ở Việt Nam.

 
   
Giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ
                    Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CT ngày 28/06/2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523 QĐ/CTN ngày 29/04/2010.


 
 Cờ thi đua Chính phủ
           
             Ngày 21/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Vinaconex Xuân Mai (nay là Công ty CP Đầu Tư & XD Xuân Mai) vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2009 của thành phố Hà Nội
              

 
 

 - Bằng khen khác:
           
            Bộ xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng tặng thưởng bằng khen “ Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm” QĐ số 789/BXD-CĐXDVN ngày 17/5/2006

                        

        Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Cúp vàng ISO. QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 11/10/2006

        Huy chương vàng sản phẩm Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tiền chế tại triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2004. 
             

             
 

      
 Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010 dành cho doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
                    
            
 
     
 Ông Trần Văn Liên - Phó TGĐ ( đứng giữa) thay mặt công ty lên nhận giải thưởng 
 
 
Tin liên quan