Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu.
Tin liên quan