Nhà ở thí điểm phục vụ công nhân
Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP XNK & XD Việt Nam
Vị trí xây dựng: Đông Anh - Hà Nội
Diện tích sàn: 37.000 m2
Số tầng cao: 19 tầng nổi
Thời gian thực hiện: Năm 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin liên quan